Retail

Innoweartion เป็นผู้ผลิตสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
ที่ให้ความสำคัญกับสินค้านวัตกรรมเป็นอย่างมาก

เรามีการนำเข้านวัตกรรมที่ใช้ผลิตสินค้าจากต่างประเทศ อาทิ เทคโนโลยี Polygience จากประเทศสวีเดนที่ช่วยทำให้ผ้ามีคุณสมบัติยับยั้งเชื้อไวรัส อ้างอิงผลทดสอบจากสถานบันวิจัยประเทศญี่ปุ่น โดยเรามีสินค้านวัตกรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็น ถุงเท้าลดกลิ่นอับ ถุงเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ผ้าเช็ดตัวที่ลดกลิ่นอับ ผ้าปูเตียงหรือเสื้อผ้าที่ป้องกันเชื้อแบคทีเรีย เป็นต้น เรายังมีห้องทดสอบคุณภาพสินค้าของเราเองเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่เราผลิตขึ้นนั้นจะได้คุณภาพมาตรฐานและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าของเรา

ดูสินค้าทั้งหมด