ด้วยการผสมผสานระหว่างนาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยีสิ่งทอ พัฒนาออกมาเป็น “นาโนซิงค์ออกไซด์” ที่ฝังตัวอยู่ในเส้นใย

ด้วยเทคโนโลยีการผสมอนุภาคนาโนซิงค์ (Nano Zinc) เข้าไปอยู่ภายในเส้นใยผ้า แทนวิธีการเคลือบสารแบบทั่วไป ดังนั้น อนุภาคนาโนซิงค์ที่มีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย จึงฝังตัวอยู่ภายในเส้นใย ไม่หลุดลอกออกขณะซักทำความสะอาด แม้จะผ่านการซักแล้วถึง 150 ครั้ง