New & Article

มอบหน้ากากยับยั้งเชื้อไวรัส จำนวน 300 ชิ้นให้แก่โรงพยาบาลค่ายอดิศร

Jun 18, 2021 News

บริษัทธนูลักษณ์ แผนก Healthcare and Medical Textile มอบหน้ากากยับยั้งเชื้อไวรัส จำนวน 300 ชิ้นให้แก่โรงพยาบาลค่ายอดิศร เพื่อเป็นการส่งต่อความห่วงใยให้กับบุคคลากรที่ทำงานอย่างหนัก