Medical Textile

ชุดยูนิฟอร์มในกลุ่มการแพทย์ของเราได้รับการพัฒนา มาเพื่อบุคลากรและผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลและปกป้องตั้งแต่ระดับปกติ จนถึงระดับพิเศษเพื่อป้องกันเชื้อโรค แบคทีเรีย และสารคัดหลั่งต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างปฎิบัติงานหรือรักษา นวัตกรรมที่นำมาใช้บนเนื้อผ้าได้ผ่านการคิดค้นและทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่ามีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อผู้สวมใส่ได้จริง เช่น เสื้อกาวน์ ชุดพยาบาล ชุดผู้ป่วย ชุดบุคลากรทางการแพทย์ต่างๆ เป็นต้น